Privacy Voorwaarden

Pro6com B.V., gevestigd aan Van Beethovensingel 126, 3133 EA te Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://pro6com.nl/

Van Beethovensingel 126

3133 EA Vlaardingen

Enrico Lammers is de Functionaris Gegevensbescherming van pro6com B.V.

Hij is te bereiken via enrico.lammers@pro6com.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pro6com B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens zoals wij die mogelijk verwerken, zoals bijvoorbeeld:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je CV op deze website te uploaden, in correspondentie en telefonisch.

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens  hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via enrico.lammers@pro6com.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?


pro6com B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of emailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om je een reactie te geven op een sollicitatie.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?


Pro6com B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is omde doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 


Pro6com B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pro6com B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Pro6com B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar enrico.lammers@pro6com.nl.

Pro6com B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?


Pro6com B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via enrico.lammers@pro6com.nl

Opgesteld naar beste inzicht volgens https://veiliginternetten.nl